Forsikring til produktet ditt.

Omfattende og verdensomspennende beskyttelse med Multicom forsikring*.

Hva er dekket?

*Multicom forsikring kan tegnes opptil 3 måneder etter kjøpet av produktet ditt.

*Multicom forsikring kan tegnes opptil 3 måneder etter kjøpet av produktet ditt.

Et tilbud fra:

Forsikret gjennom:

Multicom forsikring beskytter produktet ditt mot:

risk_breakage
Fall- og bruddskader

Apparatet ditt skades fordi det har falt ned eller en annen gjenstand har falt på apparatet.

risk_liquid-damage
Væskeskader

Produktet ditt har kommet i kontakt med væske, enten det er et drikkeglass som har veltet eller det har falt i en vanndam.

risk_handling-error
Funksjonsfeil

Det oppstår som f.eks. en funksjonsfeil på apparatet som ble forårsaket av brukeren (for eksempel på grunn av uvitenhet).

risk_fire-damage
Brannskader

Ved en uforutsett brann der apparatet ditt er skadet, er du beskyttet takket være apparatforsikringen.

risk_short-circuit
Kortslutning

En skade eller en kortslutning som oppstår på apparatet ditt, for eksempel på grunn av et lynnedslag.

risk-thirdparty
Skade påført av tredjepersoner

En tredjeperson har benyttet apparatet ditt, noe som førte til at det oppsto skade, eller at det ble skadet med vilje (vandalisme).

Enkelt. Fleksibelt. Risikofritt.

Velg apparat

Hvilket apparat vil du forsikre?

Forsikring Smartphone
Forsikring Tablet
Forsikring Laptop
Forsikring Kamera
Forsikring Stasjonær Elektronikk

Velg nyprisen for apparatet:

Velg din Multicom forsikring

Hvilken forsikring passer best til produktet ditt?